Nyheter

Tuffa gänget gömde sig på vinden hos mamma

Halmstads tingsrätt har meddelat dom i ett mål rörande bl.a. grovt vapenbrott mot sex tilltalade män från Laholm i åldrarna 20-30 år. Männen var åtalade för att tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra medlemmar av det s.k. Sällskapet i Laholm innehaft sex skarpa vapen med ammunition, som stulits vid bostadsinbrott, vilka de förvarat på vinden till en av männens mors bostad i Laholm.

Tingsrätten dömer två av männen, 27 och 30 år gamla, för att de tillsammans och i samråd placerat och innehaft vapnen på vinden. Brottet bedöms som grovt vapenbrott. 30-åringen döms till fängelse två år. 27-åringen döms till fängelse ett år och sex månader. Vapenlagen i dess lydelse före den 1 januari 2018 har tillämpats, eftersom brottet begåtts under 2017. Straffskalan för grovt vapenbrott skärptes den 1 januari 2018.

En tredje man, 24 år, döms för att han försökt hämta ut vapnen från vinden den 13 september 2017 med anledning av att 30-åringen och personer kring denne hamnat i en konflikt med andra kriminella personer. 24-åringen döms för försök till grovt vapenbrott och för två grova stölder genom bostadsinbrott, vid vilka syftet varit att stjäla vapen, till fängelse 1 år och 10 månader. Villkorligt medgiven frihet från ett tidigare avtjänat fängelsestraff om drygt sex månader förklaras helt förverkad.

Tingsrätten förklarar i domen att en förutsättning att döma flera personer för att de tillsammans och i samråd eller samförstånd begått brott är att det för varje individ kan styrkas att de faktiskt deltagit i brottets utförande eller att de genom främjande är att anse som medgärningsmän. Enbart tillhörigheten till en grupp eller ett sällskap kan inte grunda ansvar för brott. Därför vinner inte åtalet fullt bifall mot samtliga tilltalade.

Tingsrätten dömer vidare en 26-årig man för innehav av ett avsågat hagelgevär med ammunition och för en grov stöld som han begått tillsammans med den nämnda 24-åringen. Påföljden bestäms till fängelse ett år och sex månader.

En annan av de tilltalade, 24 år, döms för narkotikabrott och en grov stöld till fängelse ett år. Slutligen döms en 20-årig man för bl.a. vapenbrott av normalgraden till skyddstillsyn.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook