Eksjö

Tvingades lida i Eksjö – de kapade av benet på honom


Anmälan efter kapning av ben. Skräcken på Höglandssjukhuset.

Att diagnostiseringen fördröjdes ledde till att en patient fick amputera en del av benet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient, med behandling vid nedsatt immunförsvar på grund av kronisk sjukdom, som sökte akutmottagning på grund av hög feber.

Ett sår på vänster underben undersöktes men bedömdes som icke infekterat och infektionsproverna var normala. Patienten bedömdes kunna åka hem men uppmanades söka akut igen vid eventuell försämring.

Patienten återkom till akutmottagningen sex timmar senare, då med feber och kraftiga smärtor i vänster ben och underfot. Tillståndet krävde akut operation och senare upprepade operationer och amputation av en del av benet.

”Det snabba sjukdomsförloppet och den fördröjda diagnosen har lett till ett förlängt vårdförlopp, sämre prognos och större lidande för patienten”, komunicerar Elin Roos af Hjelmsäter, chefläkare på Höglandssjukhuset och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook