Debatt

Tyst om pensionerna i framtiden

Under de två senaste åren har pensionärerna fått vidkännas sänkta pensioner. Under 2010 var det c:a 3% och under 2011 4,3 %. De flesta pensionärer närde en förhoppning om att nu var det slut med pensionssänkning.

Men med de prognoser som pensionsmyndigheten tagit fram kommer pensionerna att sänkas ytterligare.

Under 2012 och 2013 kommer de inte att sänkas men 2014 och framåt kommer bromsen att slå till igen.

2015 kommer de att ligga c:a 5 % under den utlovade nivån. Och det kommer att dröja in på 2020- talet innan vi kommer ifatt.

Siffrorna har redovisats för regeringen men de som det berör, nämligen pensionärerna, har inte informerats.

På en fråga från en reporter om inte pensionärerna borde informeras hänvisar man till hemsidan, en vanlig åtgärd, när man vill att det inte skall diskuteras för mycket, för hur många pensionärer har tillgång till dator och möjlighet att informera sig.

Jag tror att man från centralt håll vill hålla denna information borta från debatten för att den är känslig.

Inte nog med att pensionerna sänks utan klyftorna kommer att ökas ytterligare genom att ett femte steg med jobbskatteavdrag införs.

Skatten kommer att minska med c:a 170 kr för dem med de lägsta lönerna och över 600 för höginkomsttagarna.

Till pensionärerna lovar man c:a en hundralapp.

Den 100-lappen är intecknad flera gånger genom skattehöjningar på el, bensin o. dyl.

Finns det något civiliserat land som behandlar sina pensionärer som Sverige gör? Det är snudd på hets mot folkgrupp.

I valrörelsen 2010 lovade alla partier att nästa gång det fanns utrymme var det pensionärerna som stod i första ledet.

Vad blev det av dessa löften?

Nu dröjer det väl till valrörelsen 2014 innan frågan blir aktuell igen. Då kommer man underfund med att pensionärerna är en stor grupp och då får man slänga ut ett fläskben så de har något att gnaga på under valrörelsen.

Det är inte bara pensionärerna som drabbas av den förda politiken, det gäller i lika hög grad för sjuka, arbetslösa och andra grupper som inte har tillräckligt fäste i samhället.

Det är dags att vi protesterar högljutt.

BENGT PERSSONVrigstad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook