Eksjö Höglandet Jönköping

UNDERBART – 40 miljoner kr till Höglandet

Regeringen har nu fattat beslut om att tillföra Statens institutionsstyrelse (SiS) ytterligare 40 miljoner kr för år 2017.

Det är en del i en flerårig satsning på totalt 900 miljoner under perioden 2017 – 2021. Satsningen syftar till att ge SiS förutsättningar att möta behovet av vårdplatser. SiS har verksamhet i Mariannelund (LVM) och i Höreda (ungdomsvård) och dessutom på Visingsö (ungdomsvård).

– Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet i vårt samhälle. Placering vid SiS görs vid väldigt stora vårdbehov, ofta vid akuta situationer, och det är därför viktigt att det finns tillräcklig kapacitet. För att säkra tillgången till vårdplatser inom Statens institutionsstyrelse gör regeringen en stor och flerårigsatsning för att möta efterfrågan, säger Åsa Regnér, ansvarig minister, i ett pressmeddelande.

Under de senaste åren har det varit stor efterfrågan på platser hos Statens institutionsstyrelse som bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och även missbruksvård för vuxna med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook