Ekonomi Höglandet

UNDERBART: Bidrag ersätts med ett nytt bidrag – så tjänar du pengar i årNu drar Arbetsförmedlingen igång introduktionsjobben som ersätter fem stödformer med start i maj. Syftet är att öka användningen av anställningsstöd och att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Introduktionsjobb riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända.

– Att komma ut på en arbetsplats är ovärderligt för alla som strävar efter att hitta en fast förankring på arbetsmarknaden. Vi ser att de som har ett anställningsstöd ökar sina chanser att få en osubventionerad anställning. Den nya stödformen kommer att vara enklare att hantera och vår bedömning är att det ökar chanserna att de sökande får rätt stöd från start, säger Staffan Johansson, sektionschef Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Ersättningen utgår i form av en kreditering av arbetsgivarens skattekonto. Ytterligare en nyhet är att löneutbetalningen till arbetstagaren måste ske elektroniskt under hela stödperioden, vilken minskar risken för felaktiga utbetalningar.

För att få ett introduktionsjobb måste den arbetssökande delta i något av garantiprogrammen (i jobb- och utvecklingsgarantin eller i ungdomsgarantin i minst 200 ersättningsdagar) eller vara nyanländ.

Omkring 8000 personer hade i slutet av mars någon av de stödformer som ersätts av Introduktionsjobb. Pågående beslut får löpa ut.

Introduktionsjobb ersätter följande stöd:

särskilt anställningsstöd
förstärkt särskilt anställningsstöd
instegsjobb
trainee välfärd
trainee brist

Extratjänsterna och nystartsjobben kommer att finnas kvar.

En arbetsgivare kan vid heltidsarbete få ersättning med 80 procent av lönekostnaden upp till ett tak på en månadslön som motsvarar 20 000 kronor. De första sex månaderna kan arbetsgivaren om behov finns, få ersättning för handledning eller kompetenshöjande insatser för arbetstagaren. Handledarbidraget är 2000 kronor per månad för en tjänstgöringsgrad över 50 procent och 1000 kronor per månad för en tjänstgöringsgrad under 50 procent.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook