Höglandet Toppnyheter Tranås Ydre

UNDERBART: Sex miljoner kr ska rädda Höglandets största sjö

Länsstyrelsen i Östergötland får totalt sex miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, Hav, för att stärka beståndet av öring i Sommen, Höglandets största sjö.

Pengarna går till ett projekt för att bygga en ny och bättre fiskväg mellan sjön och Svartån/Lillån i Laxberg vid sjöns norra utlopp norr om Blåvik och Tranås.

Sommen är en insjö i nordliagste Småland (främst Ydre, N Vedbo och Kinda). I dag finns damm med en fiskväg i form av en bassängtrappa i Laxberg men den fungerar inte bra som vandringsväg för Sommens nedströmslekande öring. Den nya fiskvägen ska ge fria vandringsvägar för fisk och öka reproduktionen hos öring och andra fiskarter. Den förbättrar också fiskvandring av öringsmolt upp till sjön Sommen

– Sommen, Svartån och Lillån är vattendrag som även har andra mycket höga naturvärden såsom flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter. Åtgärden med ny fiskväg kan förbättra den ekologiska statusen i sjön Sommen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Hav, i ett pressmeddelande.

Pengarna tas från Havs- och vattenmiljöanslaget, en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar Hav för anslaget och en del av anslaget går till satsningar som löper över flera år.
Projektet i Sommen ska pågå under åren 2017 till 2020 och beräknas totalt kosta 12,3 miljoner kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook