Höglandet

UNDERSÖKNING: 75 procent av undersökta ensamkommande flyktingbarn är över 18 år

Rättsmedicinalverket har nu utfärdat sina första rättsmedicinska utlåtanden om ålder i asylärenden.

Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där de bedömt att den sökandes ålder är oklar. Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 18 asylsökande av kvinnligt kön och 563 asylsökande av manligt kön.

I 442 (drygt 75 procent) ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (12 asylsökande av kvinnligt kön och 430 av manligt kön).

I 5 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).

I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år (1 asylsökande av kvinnligt kön och 133 asylsökande av manligt kön).

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook