UNDERSÖKNING: Svartjobben storökar och företagen försvinner | Höglandsnytt
Ekonomi

UNDERSÖKNING: Svartjobben storökar och företagen försvinner

Mer än varannan småföretagare i rot- och rutbranschen upplever att svartarbetet har ökat sedan reglerna för avdragen stramades åt för ett år sedan, visar en undersökning från Visma. Nästan lika många vittnar om sämre efterfrågan från kunder – och under 2016 försvann var tionde bolag i rotbranschen.

– Att skapa vita jobb var en av de främsta anledningarna till att rut- och rotavdragen infördes. Företagare arbetar långsiktigt, och då skapar kortsiktiga förändringar en oförutsägbarhet som skadar tillväxt och arbeten, säger Visma Spcs företagarexpert Boo Gunnarson.

Den 1 januari 2016 sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Samtidigt halverades maxbeloppet för rutavdraget, från 50 000 kronor om året till 25 000.

Mer än varannan småföretagare, 55 procent, i Vismas undersökning upplever att svartarbetet inom rot- och rutbranscherna har ökat sedan de nya reglerna trädde i kraft.

Varannan småföretagare, 50 procent, uppger dessutom att efterfrågan från kunder har minskat i och med de nya reglerna. Var tredje, eller 33 procent, uppger att efterfrågan har fallit i mycket hög eller ganska hög grad.

Under det år som gått med sänkta avdrag har 5 963 företag i rotbranschen försvunnit, enligt Skatteverkets statistik. Det motsvarar ungefär var tionde företag. De senaste årens stadiga tillväxt för rutsektorn bröts och antalet företag ökade där bara med knappt 800, trots att avdraget utvidgades till fler tjänster den 1 augusti.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook