Ekonomi Höglandet

Ungdomar på Höglandet: vi kommer inte att få några jobb

Enligt en ny undersökning som riktats till ungdomar som går sista året på gymnasiet är en knapp fjärdedel oroliga över hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem i framtiden. Även ungdomarna i Jönköpings län gav uttryck för detta, där 23 procent var ”mycket oroliga”.

23 procent av alla ungdomar i Jönköpings län som sökt till praktikprogrammet Tekniksprånget är enligt programmets undersökning oroliga för hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem i framtiden.

– Det är tydligt att ungdomar känner oro inför sitt framtida arbetsliv. Genom Tekniksprånget låter vi unga vuxna prova på jobb inom framför allt tekniksektorn, en sektor med fler karriärvägar än vad många känner till, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget på Ingenjörsvetenskapsakademien.

56 procent av de svarande i undersökningen är tveksamma till att läsa en högre teknisk utbildning. I Jönköpings län var siffran 61 procent. En av fyra ungdomar på riksplanet (mot 31 procent i Jönköpings län) uppgav ”osäkerhet på vart det leder” som skäl för tveksamheten. 10 procent av ungdomarna på riksplanet (mot 9 procent i Jönköpings län separat) angav som skäl att högskolematematiken var för svår.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook