Debatt

”Unge herr Nordqvist” svarar Lars-Håkan Halldin

I vanlig ordning slår Lars-Håkan Halldin, likt en slugger, vilt omkring sig. Det är nog en och annan seriös centerpartist som besvärat vrider sig när LHH brer på.

I en anda av härskarteknik kallar han mig ”unge herr Nordqvist” och ”den unge mannen”. Jag vet inte vad han syftar på, men faktum är att farbror Halldin är ganska precis sju månader äldre än vad jag är.

 

Efter att ha varit lantbrukare i 25 år med mjölkproduktion, först utanför Eksjö och sedan utanför Tranås, tror jag vi kan lägga ned spåret om min okunskap om svenskt lantbruk. Likaså att jag av illvilja tänker sälja ut svenskt lantbruk.

 

Fotosyntesen är det enda, förutom kosmiskt damm, som tillför detta klot något. Sedan kan finansvalpar och andra säja vad de vill. Våra åkrar och skogar är jättelika solfångare. Härom är vi överens. Halldin har dock djupt missuppfattat fotosyntesen om han tror att den fixerar luftens kväve. Det är andra biologiska processer som gör det.

 

Min motion är skriven i en anda av miljöhänsyn. Om vi lägger på 80 kg kväve per hektar, vilket torde ligga nära genomsnittssiffran och dessutom plussar på 10 kg kväve från foderimport, så skördar vi i genomsnitt 22 kg kväve per hektar i form av livsmedel (Resursbevarande lantbruk, Artur Granstedt). Frågan är då vad mellanskillnaden tar vägen? Observera att jag inte räknat in kvävenedfall från atmosfären, 5-20 kg/ha. Jag och många med mig, är övertygad om att systemet läcker ut kväve till våra vattendrag och så småningom ut till Västerhavet eller Östersjön.

 

Att årligen tillföra 200.000 ton konstgödselkväve är inte hållbart, då det åtgår fossilenergi till tillverkningen motsvarande en supertanker olja. Klimatmässigt är det också förkastligt eftersom stora koldioxid- och lustgasavgångar sker vid både tillverkning och spridning.

Fosforn är ett annat problem att lösa. Som det nu är har vi ett linjärt tänkande med brytning av ändlig fosfor ur jordskorpan (brott mot ett av systemvillkoren) och via åkern hamnar i ett förorenat rötslam, eller som sediment i någon recipient.

Ett akut problem är fosforns förorening av kadmium. En mycket lömsk och giftig tungmetall, speciellt farligt för våra barn och gravida kvinnor.

Varför ska vi inte beskatta det som är farligt? Varför vill regeringen göra det billigare att sprida kadmium?

 

Ett annat skäl till att föreslå skatt på konstgödsel, är att det gör det ekologiska lantbruket, relativt sett, lönsammare. Vilket skulle gynna en övergång till ekologisk produktion och på så vis snabbare nå riksdagens utsatta mål på 20% ekologiskt odlad areal.

 

Jag vill också påminna om att konstgödselskatten inte är föreslagen för att försvinna in i statsbudgetens svarta hål, utan den skall återgå till lantbruksnäringen för att finansiera olika miljöåtgärder. Skatten får då dubbel miljönytta.

 

Den svenska självförsörjningsgraden har sedan länge befunnit sig på ett sluttande plan. Vi från MP har föreslagit obligatorisk märkning av kött, även sammansatta charketurier och i restaurangledet. Vi vill också göra det enklare vid offentlig upphandling att välja annat än det billigaste.

 

Slutligen tror inte jag att svenska bönder kommer att vinna racet att försämra för miljön. I stället tror jag på att fortsätta att hålla fanan högt. Var har parollen ”På väg mot världens renaste lantbruk” tagit vägen?

 

Glöm inte att det slutligen är konsumentens val som avgör det svenska lantbrukets framtid.

 

KEW NORDQVIST (MP)

Tranås, Jönköpings län

Jordbrukspolitisk talesperson

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook