Nyheter

UNIK DOM: Han måste betala p-böterna

Högsta domstolen meddelar nu dom i ett mål om olovlig parkering och prövar om skyltningen var tydlig. En bilförare förlorar och måste betala p-böterna.

En man parkerade tidigt på morgonen sin bil på parkeringsområdet Badhuset i Borås. Han betalade inte någon avgift för parkeringen. Parkeringsbolaget utfärdade en kontrollavgift för olovlig parkering avseende bilen. Enligt bolaget gällde för parkering inom det aktuella området bl.a. det villkoret att avgift skulle betalas oavsett när på dygnet parkering skedde.

Skyltningen vid det parkeringsområde där mannen parkerade sin bil bestod av ett märke för parkering och tre tilläggstavlor. Den första tilläggstavlan hade texten ”Avgift”. Den andra innehöll en angivelse om längsta tillåtna tid för parkering (”4 tim”) och tidsangivelsen ”9-18 (9-15)”. Den tredje innehöll information om parkeringsbolaget.

Mannen betalade kontrollavgiften. Han väckte sedan talan mot parkeringsbolaget och yrkade att bolaget skulle förpliktas att betala 350 kr, motsvarande den kontrollavgift han betalat. Han menade att skyltningen på platsen inte tydligt tillkännagav de villkor för parkering som parkeringsbolaget gjorde gällande.

Högsta domstolen konstaterar att utgångspunkten är att skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen uppfyller kravet på tydlighet i lagen om kontrollavgift. Skyltningen hade skett med vägmärken och i enlighet med vägmärkesförordningen.

Av vägmärkesförordningen följer att texten på en tilläggstavla utgör en komplettering enbart till själva vägmärket och inte till vad som anges på andra tilläggstavlor. Skyltningen innebar alltså att parkeringen var avgiftsbelagd under hela dygnet (vilket följde av den första tilläggstavlan) och att det under vissa tider på dygnet fanns en begränsad tillåten tid för parkering (vilket framgick av den andra tilläggstavlan), menar Högsta domstolen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook