Nässjö

Unik uppfinning kan stoppa tågförseningarna till Nässjö C

Nedisning av tågs kontaktledningar orsakar varje år stora kostnader i form av slitage och stillestånd på tågtrafikena. En teknisk lösning som håller isen borta utan att trafiken behöver stängas har utvecklats och kan spara samhället stora summor.
Inom ICECONTROL-projektet, som nyss avslutats, har man tagit fram ett expertsystem som bedömer när det finns risk för isbeläggning. Mjukvaran utgår från information om den aktuella järnvägsinstallationen, väderleken samt information om trafik på banan. Utifrån dessa data bedömer systemet risken för isbildning. Vid behov aktiveras automatiskt uppvärmning med hjälp av strömpulser som skapas med hjälp av snabba kortslutningar.

– En av de stora fördelarna är att avisningen kan ske samtidigt som tågen går. Det minskar risken för förseningar, säger Christer Karlsson, bitr enhetschef på statliga forskningsinstitutet RISE, i ett pressmeddelande.

Försök har genomförts i klimatkammare med uppvärmningseffekt upp till 100 W/m vid låga vindhastigheter (ca 2 m/s) och temperaturer ner till -15 C. Vid dessa försök lyckades systemet även ta bort redan bildad is.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook