Nyheter

UNIKT – Får 28 miljoner kr till plåster

Forskare vid Malmö högskola får nästan 15 miljoner kronor av KK-stiftelsen till ett nytt forskningsprojekt som ska ta fram plåster för diagnos av hudsjukdomar. Forskningen ska ske i samarbete med industrin, som går in med lika mycket som KK-stiftelsen i form av egen kompetens och teknologi. 
– Om projektet lyckas kommer det att få både stor samhällsnytta och stärka vår konkurrenskraft, säger i ett pressmeddelande Anna Holefors, VD på In vitro Plant-tech AB, som medverkar i projektet.
Förekomsten av hudsjukdomar har ökat kraftigt de senaste åren, idag är hudcancer bland de vanligaste cancerformerna i Sverige. För att ställa diagnos krävs biopsier, det vill säga ett vävnadsprov. Kostnaderna för biopsier är höga, för patienten innebär det dessutom ofta väntetid för att få diagnos.
– Skulle vi kunna halvera antalet biopsier med hjälp av ett alternativt diagnosverktyg hade vi sparat många miljoner kronor om året, säger Johan Engblom, professor vid Malmö högskola. Patienten hade dessutom fått svar direkt och sluppit orolig väntan.
Nytta för akademi och näringsliv
Forskningsprojektet ”Icke-invasiv monitorering av hudsjukdomars progression och läkning baserat på lågmolekylära biomarkörer” är ett så kallat synergiprojekt som finansieras av KK-stiftelsen.
– När personal och teknologi från företag ingår i ett forskningsprojekt, blir en vetenskapligt viktig frågeställning direkt en innovation i företagen, säger Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen.
Företag som In Vitro Plant-tech AB, ImaGene-iT AB, Chromalytica AB, MediBiome AB och Chemotechnique MB Diagnostics AB kommer att medverka med värdefulla insatser i form av personal och utrustning, till ett värde som gör att hela projektet omfattar drygt 28 miljoner kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook