Vetlanda

Unikt – Vetlanda kommun får beröm

En Vetlandabo berömmer nu kommunen för deras arbete. En unik händelse.

Av alla synpunkter som kommer in via kommunens närdemokratisatsning Synpunkt Vetlanda är en försvinnande del beröm (cirka två procent av över 400 synpunkter). Det handlar mest annars om klagomål och förslag till förbättringar.
Nu har dock ett beröm kommit och det handlar om kommunens satsning på att utbilda förskolelärare i hjärt-lungräddning.
Satsningen blev av efter förslag från oroliga föräldrar.
”Vi tackar för berömmet”, konstaterar förskolechefen Ingela Nyberg i sitt synpunktssvar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook