Ekonomi Höglandet Nyheter

UPP TILL KAMP EMOT… Stockholmarna

Enade vi stå, söndrade vi falla. Enligt en majoritet av svenskarna är fackföreningar nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor, men många anser också att de är för dyra och styrs av politiska partier. Det visar en ny undersökning från YouGov.

Hälften av den vuxna svenska befolkningen är medlem i en fackförening och nästan 1 av 3 (29 %) har fått rådgivning, stöd eller juridisk hjälp av en fackförening. Men hur ser den allmänna inställningen till fackföreningar ut? Det har YouGov undersökt.

3 av 5 (60 %) anser att fackföreningar har haft ett positivt inflytande på den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling. Och fackföreningar spelar fortsatt en viktig roll enligt en majoritet av svenskarna. 59 % anser att fackföreningar är nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor. Det är, föga överraskande, i högre grad medlemmar i fackföreningar som delar denna åsikt (71 % mot 48 % bland icke medlemmar). Men det är också fler kvinnor som har den åsikten (66 % mot 52 % bland män).

En majoritet av svenskarna (56 %) anser också att fackföreningar handlar om solidaritet och sammanhållning. Den här uppfattningen stöds också i högre grad av fackföreningsmedlemmar (65 %) och kvinnor (62 %).
Fackföreningar är för dyra och styrs av politiska partier

Även om en majoritet av svenskarna anser att fackföreningarna har en viktig roll i samhället är de inte odelat positiva till de svenska fackföreningarna och mer än halva befolkningen anser att fackföreningar är för dyra (58 %).

Hälften av befolkningen (51 %) anser också att fackföreningar styrs av politiska partier. Det är framför allt män som delar denna uppfattning (60 % mot 42 % av kvinnorna) samt medlemmar av fackföreningar inom LO (55 %).

Slutligen anser 2 av 5 att fackföreningarna saknar genomslagskraft och inflytande (39 %) och att fackföreningar är gammaldags (38 %).

När det handlar om den personliga vinsten med att vara medlem i en fackförening är befolkningen mer osäker på vad som lönar sig bäst. 36 % anser att det är bättre att själv förhandla om löne- och arbetsvillkor än att låta en fackförening göra det, medan 28 % inte instämmer i denna åsikt och 12 % är osäkra. Det är i högre grad män än kvinnor som anser att det är bättre att själv förhandla om löne- och arbetsvillkor än att låta en fackförening göra det (41 % mot 32 % av kvinnorna). Stockholmare har också mer tilltro till den egna förhandlingsförmågan än människor i övriga Sverige (42 % mot 35 %).

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook