Eksjö Nyheter

Uppror mot Eksjö kommun – vill ha större förskola

Föräldrar i Hult kräver i ett medborgarförslag och i ett att ortens förskola byggs ut så att alla barnen får plats. Platsbristen tvingar föräldrar till långdragna hämtningar och lämningar.

De tillfälliga platser som förskolan utökats med räcker inte, menar föräldrar i Hult. Det finns barn i kö och barnen som inte får plats tvingas till förskolor i Eksjö.
Föräldrarna menar att det finns möjlighet att hyra lokaler av en lokal frikyrka på orten i väntan på att Eksjö kommun kommer med en permanent lösning.
Föräldrarna hänvisar i sitt medborgarförslag till Eksjö kommuns Vision 2020 som nämner ”full behovstäckning i barnomsorgen”.
”Då det är många barnfamiljer som flyttar in här, ska det vara en självklarhet att kunna erbjuda barnomsorg på orten där barnets framtida klasskompisar finns. Syskon ska inte behöva gå på olika förskolor, på olika orter. Hämtning och lämning försvåras och tar mer än dubbelt så lång tid. Barnen kan vara tvungna till flera inskolningar på olika förskolor”, säger förälder Ida Karlsson i ett pressmeddelande.

Det så kallade förskoleupproret har också tagit sig uttryck i en namninsamling.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. synd att inte beslutsfattare lyssnade på min syn under remissomgången , att det planerade nybygget borde avpassas till den kommande befolkningsutvecklingen

Kommentarer avstängda