Debatt

Utförsäljning av statliga bolag stoppas

Näringsutskottet har beslutat stoppa utförsäljningar av statliga bolag. Det var en motion från socialdemokraterna och miljöpartiet som fick gehör i utskottet, vilket var ett hårt bakslag för Annie Johansson (C).

Hon tillhör de som ivrigast argumenterat för att sälja ut statliga bolag på Höglandsnytt. Flera bolag såldes ut av ideologiska skäl under den gångna mandatperioden. Men än  fler utförsäljningar var på väg, trots protester och att negativa konsekvenser hunnit komma i dagen. Därför är det välkommet när riksdagen följer vårt förslag och sätter stopp för regeringens delprivatisering av Vattenfall. LKAB och SBAB och börsintroduktionen av Posten. För Posten är inte en börsintroduktion det bästa sättet att långsiktigt garantera en väl fungerande postverksamhet över hela landet. Något som borde anses som ett grundläggande samhällsansvar.    

 

Vattenfall är ett bolag i statens ägo som förvaltar stora naturresurser och genererar stora vinster till den svenska staten. Resurser som kan satsas på välfärd och att utveckla alternativa energikällor. Därför är Vattenfall viktigt för den svenska staten. Så länge hela Vattenfall finns i statligt ägo finns alla möjligheter för regeringen att styra inriktningen av Vattenfalls framtida energisatsningar. Den möjligheten skulle minska om staten säljer ut delar av Vattenfall. Med Vattenfall i statligt ägo kan vinster satsas på utvecklingen av förnybara källor för en lång tid framöver.

 

Den planerade utförsäljning av Vattenfall motiveras med satsningar på energiproduktion. Det vore ärligare av Annie Johansson att säga rakt ut som det är; att även Vattenfall skulle säljas ut av ideologiska skäl. Dagens centerledning och Annie Johansson representerar en ideologi som inte tror på att staten ska äga bolag och har en övertro på marknaden och marknadskrafter.

 

Att staten äger Vattenfall förhindrar inte satsningar på förnybar energiproduktion, utan tvärtom. Men regeringen har avstått från att ge tydligare ägardirektiv till Vattenfalls styrelse om satsningar på miljövänligare energiproduktion. Direktiv som hade kunnat bidragit till att tex Växjö Värnamo Biomassa Gasification Centre, VVBGC inte hade stoppas. Här har den borgerliga regeringen, med Maud Olofsson i spetsen som näringsminister, totalt misslyckats. Staten har större möjligheter att påverka utvecklingsarbetet men avstått. Vi ser längre fram än innevarade mandatperiod, vet att det går att göra satsningar på framtidens energi med Vattenfall i statligt ägo. Rätt styrt kan Vattenfall vara ett oerhört kraftfullt energipolitiskt verktyg och skärpa Sveriges konkurrenskraft genom en snabbare energiomställning. Elupproret visar att Sverige inte har råd med en passiv engeripolitik. Högerregeringen och Annie Johansson (C) står inför ännu ett bakslag när riksdagens kammare den 16-17 mars går till omröstning om näringsuskottets förslag.  

 

CARINA HÄGG (S)Riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook