Utmaningen för Högländarna: försök hålla er nyktra i en månad | Höglandsnytt
Debatt

Utmaningen för Högländarna: försök hålla er nyktra i en månad

”Våga utmana Alkoholnormen! Alla vet att alkohol är skadligt. Som ett led i att bryta alkoholnormen uppmanar vi alla att anta utmaningen att avstå från alkohol under en månad”, skriver Gunvor Nygren, ordförande för Jönköpings distrikt av IOGT-NTO och Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Alla vet att alkohol är skadligt. Ändå är det vi som valt att avstå alkohol som gång efter gång
förväntas förklara oss. Att välja alkoholfritt i vissa sociala sammanhang bör då kombineras
med en ursäkt i form av bilkörning eller graviditet för att framstå som accepterat.
Anledningen till att det krävs en ursäkt är att vi genom att välja alkoholfritt bryter mot
alkoholnormen. Som normbrytare synliggör vi det faktum att alkohol inte alls är ett självklart
inslag i våra umgängen och det skapar reaktioner. Det finns en stark alkoholnorm i samhället
idag och trots att diskussionen kring den börjat föras är det fortfarande många som inte
reflekterat över den eller ens sett den – trots att den påverkar oss alla, oavsett om vi dricker
alkohol eller inte.

Alkohol finns med allt oftare. Traditionellt har det handlat om helgens berusningsdrickande
på fester och middagar men på senare år har även ett vardagsdrickande adderats till vårt
traditionella svenska dryckesmönster. Idag finns alkohol med i många sammanhang även
under vardagarna. Det är en utveckling som dels kan göra tillvaron ännu svårare att navigera
för människor som av någon anledning valt att leva nyktert, men den kan också leda till att
människor dricker mer än vad de annars skulle gjort för att de känner att det förväntas av
dem.

Men samtidigt ser vi framväxten av en motkultur där alkoholfria drycker blir allt fler och mer
accepterade. Normbrottet att välja alkoholfritt blir allt mindre kontroversiellt. Än så länge är
det den som dricker alkoholfritt som behöver förklara sig inför normen. Men förhoppningsvis
inte länge till.

Som ett led i att bryta alkoholnormen uppmanar vi alla att anta utmaningen Sober October
och avstå från alkohol under en månad. Om du är den enda du känner som antar utmaningen
kan du få uppleva alkoholnormen från andra sidan och förstå den bättre, men om vi är många
så kan vi tillsammans på allvar utmana alkoholnormen. En försvagad alkoholnorm innebär en
större frihet för oss alla.

Gunvor Nygren, ordförande för Jönköpings distrikt av IOGT-NTO
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook