Vetlanda

Utredning: bilda nytt fastighetsbolag i Vetlanda kommun!

Utredningen om den kommunala fastighetsförvaltningen i Vetlanda kommun rekommenderar att kommunen bildar ett nytt fastighetsbolag som tar hand om alla kommunens fastigheter.

Vetlanda kommun. Foto: Höglandsnytt
Idag är fastighetsbeståndet och driften och underhållet av dem uppdelade på Witalabostäder, fastighetsavdelningen på kommunen och andra kommunala bolag.
Tanken med ett nytt Vetlanda Förvaltnings AB skulle vara att effektivisera arbetet, göra det billigare och slippa att flera bolag (Vetlanda Industribolag, Vetlanda Mutterns fastighetsbolag, Witalabostäder) gör samma sak. Hur mycket personal som skulle kunna kapas är oklart men det är klart att det blir stor förändring för personalen.
Förslaget presenterades idag fredag för ledande politiker i Vetlanda kommun.
Ett beslut från kommunledningen väntas i höst.
Andra alternativ till ny fastighetsförvaltning var att Witalabostäder skulle ta över alla fastigheter.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook