UTREDNING: järnvägarna måste elektrifieras | Höglandsnytt
Höglandet

UTREDNING: järnvägarna måste elektrifieras

Elektrifiera de regionala tågbanorna i Kalmar län och Jönköpings län för att nå målet med fossilfria tågresor, det föreslås i en gemensam förstudie som Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik presenterat.

Elektrifierade tågbanor gör det möjligt att använda elektriska motorer (med mycket högre verkningsgrad än förbränningsmotorer och motorer för biogas). Kostnaderna för drift och underhåll för elektrifierade är tåg bara hälften så höga som för dieseltåg. Själva elektrifieringen är däremot kostsam. Huvuddelen av det svenska järnvägsnätet är elektrifierat men i Jönköpings och Kalmar län finns mer än 600 kilometer oelektrifierade spår med persontrafik.

I Kalmar län handlar det om sträckorna Kalmar-Linköping, Västervik-Linköping och Berga-Oskarshamn
”Det är vårt långsiktiga mål att elektrifiera dessa tågbanor”, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör i Kalmar län, i ett pressmeddelande.

– I Jönköpings län finns stöd för en elektrifiering av sträckorna Jönköping-Värnamo och Nässjö-Värnamo, både på nationell och regional nivå. Vi hoppas att elektrifieringen kommer till stånd inom en tioårsperiod, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör i Jönköpings län.

Dessutom föreslår förstudien att dubbla driftsätt bör prioriteras när nya tåg köps in. Dubbla driftsätt innebär att tågen har både el- och förbränningsmotorer som kan drivas på helt fossilfria bränslen, vilket gör att de kan trafikera både elektrifierade och oelektrifierade tågbanor.

– En sådan lösning är både flexibel och resurseffektiv eftersom den kräver färre fordon och färre reservdelar. I väntan på nya fordon är det möjligt att tanka de befintliga motorvagnarna med upp mot 30-40 procent fossilfria dieselliknande bränslen. På så vis kan vi redan idag ta ett viktigt steg i riktningen mot en fossilfri regional tågtrafik, säger utredaren Yvonne Aldentun.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook