Utredning: slå ihop kommunerna och sänk skatten | Höglandsnytt
Småland

Utredning: slå ihop kommunerna och sänk skatten

Öland är en ö som delas i två kommuner. Snart kan det vara slut på det. Följden kan bli väsentligt lägre skatt för Ölandsborna

Kommunerna Borgholm och Mörbylånga bildades i mitten av 1970-talet men sammanslagning har varit på gång tidigare och ledde till folkomröstning för knappt tio år sedan. Nej-sidan segrade med 56 % mot ja-sidans 41,1 % p g a motstånd på södra Öland.

Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomfört en utredning om en sammanslagning. Utredningen visar att de administrativa kostnaderna kommer att minska med uppskattningsvis 8-9 miljoner kronor jämfört med nuvarande kommunstruktur. Det motsvarar ungefär 17 öres skatteminskning på 100-lappen.

En sammanslagning av Mörbylånga och Borgholm är sannolikt den enda potentiella kommunsammanslagningen i Sverige som inte skulle föranleda en stor diskussion om det nya kommunnamnet. Öland är också, tack vare sitt ö-läge, ett naturligt territorium. Däremot saknas en naturlig centralort, konstaterar SKL.

Räddningstjänsten, IT och turistverksamheten, överförmyndarverksamheten och gymnasieskolan drivs redan gemensamt.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook