Debatt

V arför tillåts inte frågor till Vetlandas politiska ledning?

I tekniska nämnden ville jag fråga det moderata kommunalrådet om hur miljöprioriteringen för kommunledningen ser ut med anledning av Kvarndammen och Vetlandabäcken. Då stoppades jag av ordföranden.

Vid detta sammanträde kunde man ställa någon fråga, förklarade han.

Vid förra kommunfullmäktigemötet inbjöds alla till frågestund angående vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Då frågade jag VD för Stena Renewable hur den stora vindkraftsutbyggnaden i Lemnhult påverkar oss alla i Vetlanda kommun, både vad gäller miljö, arbetstillfällen och ekonomi.

Direkt stoppade kommunfullmäktiges ordförande frågestunden. Stenas VD Göran Danielsson ville dock gärna svara – men fick inte.

Vid senaste Kommunfullmäktigemötet ställde jag en fråga till det socialdemokratiska kommunalrådet varför man har så dålig koll på vilka och hur många som kommer till kommunen via arbetsförmedlingen och migrationsverket.

Detta påverkar ju hela kommunens verksamhet inom barnomsorgen, skolan, sjukvården, psykiatrin samt vidare åldringsvården.

Då avbröt kommunfullmäktiges ordföranden mötet för fullmäktiges julmiddag – och när mötet återupptogs kom det aldrig något svar på den frågan.

Det märkliga i allt detta är att, det är kommunfullmäktiges ordföranden som representerar folket i juridisk mening. Det är han, som i egenskap av Vetlandas befolknings företrädare och kommunens innevånare, inte vill ha svar på dessa frågor.

.Jag tycker att Vetlanda och dess befolkning är en mycket bra kommun att bo och leva i samt att upplysning är något som främjar utvecklingen i “Vår Kommun”!

LARS-OLOF REINFELDT (MP)

Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook