Vad är det för människor inom sociALDEMOKRATIN? | Höglandsnytt
Debatt

Vad är det för människor inom sociALDEMOKRATIN?

Vad är detta för människor? Partistyrelsen och VU vägrar ställa sina platser till förfogande. Endast Mona Sahlin har äntligen insett att det är slut. Hur kan man hävda rätten att få ”sitta” kvar bara för att man är förtroendevald?

Det faller ju på sin egen orimlighet att man först kör partiet i botten och sedan ändå tror sig ha medlemmarnas förtroende att vara kvar!

 

De kvarvarande i partistyrelse och VU gör nu sitt bästa för att misstänkliggöra och odugligförklara varandra och den förda politiken. Varför kom de inte med sin kritik tidigare?

 

Sannolikt var de rädda för att inte längre få sitta vid det dukade bordet.

 

Jag är född på trettiotalet och har varit partimedlem sen ungdomen. Det jag nu sett före och efter valet av hur partiledningen agerat politiskt oansvarigt och omdömeslöst, saknar motstycke under den tid jag följt partiet. Men den har också fullständigt ignorerat medlemmar och presumtiva sådana. En utomstående får onekligen uppfattningen att partiledningen anser sig äga partiet och därför kan göra som den vill utan minsta ansvarstagande för följderna.

 

De kritiker av politiker, som hävdar att politikerna i dag endast är ute efter en säker inkomst och en väl tilltagen pension, får anses ha slagit huvudet på spiken. Så lite lidelse, ansvar och vilja denna partiledning har visat, saknar motstycke i partiets historia.

 

Om partiet skall komma igen krävs att såväl partistyrelsen som VU ställer sina platser till förfogande, alternativt avskedas. Såväl den nya partiledaren som partistyrelse och VU måste tas från en annan krets än den nuvarande ledningen. Det får kanske inte sägas, men det krävs personer som har en uttalat intellektuell hållning.

 

Den antiintellektualism som frodats i partiet har varit katastrofal. Ett tydligt exempel på detta senare visade Mona Sahlin prov på i sitt avskedstal den 4 dec. På det primitiva och onyanserade sätt hon uttryckte sig kring arbetslinjen kontra bidragslinjen, jobbskatteavdraget, A-kassan etc  gav hon partiet dödskyssen. Trots detta applåderade 150 ombud henne! Men när de sedan ställdes inför frågan vad de tyckte och vad hon menade, kunde flertalet inte förklara detta! Den fråga man måste ställa är, har Mona Sahlin varit socialdemokrat? Väljer partiet en ledare utifrån Mona Sahlins onyanserade budskap kan det redan i dag anträda sin ökenvandring.

 

OLLE LJUNGBECK

Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook