Debatt Höglandet

Vad händer med Höglandssjukhuset?

”Vad händer med Höglandssjukhuset i storregion? Den vanlige Höglandsbon skulle knappast nämna storregioner som lösning på Sveriges framtidsutmaningar”, säger riksdagsledamoten Mats Green (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Ja, det är en av många befogade frågor att ställa till både lokala som nationella storregionsförespråkare om det förslag till framtvingade storregioner, som lagts på riksdagens bord, blir verklighet. Den rödgröna regeringen har tillsatt en Indelningskommitté som presenterade sitt förslag den 9/3 och som föreslår att vårt Jönköpings län slås samman med Östergötlands, Kalmars och Kronobergs län till en mastodontregion 1/1 2019.
På vilket sätt har dessa storregioner visat sig framgångsrika? Oavsett parameter visar verkligheten på det rakt motsatta. Den vanlige Höglandsbon skulle knappast nämna storregioner som lösning på Sveriges framtidsutmaningar. I synnerhet inte när klyftan och avståndet mellan väljare och beslutsfattare ökar och möjligheten att utkräva ansvar av politiker minskar – särskilt för mindre orter.
Låt oss titta på de vanligaste argumenten för storregioner – vård, infrastruktur och tillväxt.
Ur ett vårdperspektiv leder storregioner oundvikligen till nedläggningar av både sjukhus och vårdcentraler med sämre patientnöjdhet, tillgänglighet, kvalitet och längre köer som följd. Sverige har en vård i världsklass och jämförelser visar att Jönköpings och Hallands län har den bästa vården i Sverige – inte storregionerna.

Av regiondebatten får man intrycket att man genom detta nu kommer kunna satsa massivt på infrastruktur i alla delar av både land och län. Faktum är att det inte blir ett öre mer till infrastruktur än tidigare. Det är exakt lika stor kaka som innan, det är bara andra (men inte färre) som ska dela på samma kaka.

Ger storregioner starkare och jämnare regional utvecklingskraft? Att stora regioner är bra för tillväxten är ett vanligt argument i debatten. Men granskar man den ekonomiska utvecklingen i Sveriges län för perioden 2000-2012 finner man inget samband alls mellan regional folkmängd och tillväxttakt.

Skulle en storregion tvingas igenom i riksdagen kommer detta få konsekvenser för oss på Höglandet såväl som för hela Jönköpings län. Slagkraftiga regioner växer fram underifrån, inte med statligt tvång och kartritande rikspolitiker.

Mats Green (M)
Riksdagsledamot
Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook