Ekonomi Höglandet

Vad händer? Priserna står stilla – ”det är normalt”

I juli stod villapriserna stilla medan bostadsrättspriserna minskade något med -1%. På tre månader har villapriserna ökat med +2% medan bostadsrätterna sjunkit med -2%. Trots en fortsatt lugn sommar har priserna de senaste 12 månaderna ökat med +9% på villor och +7% för bostadsrätter, detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

–         Bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm minskade med -2% senaste månaden, vilket till stor del kan förklaras med att andelen sålda lägenheter i Stockholms Stad, där priserna är som högst, minskade. I Stockholms centrala delar står priserna däremot stilla, liksom i Malmöområdet. I Göteborg noterar vi en uppgång på +1% för både storstadsområdet och de centrala delarna. Årstakten är fortfarande högst i Malmöområdet med +16% och lägst i Stockholm med +5% och +6% för länet resp. innerstaden och Göteborg där emellan, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande.

–         Villamarknaden står stilla i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö visar en uppgång på +1% den senaste månaden. På årsbasis har priserna på villor i Stockholmsområdet ökat med +6%, i Göteborg +12% och i Malmö med +11%, säger Per-Arne Sandegren.

–         Det är normalt med en avmattning på bostadsmarknaden under sommarmånaderna. Tittar vi på samma period 2016 ser vi en liknande utveckling. Medelpriserna och prisutvecklingen på bostadsrätter påverkas starkt av Stockholmsområdet där cirka 40% av alla lägenheter säljs och har de högsta priserna. Från nu och framåt kommer antalet försäljningar öka kraftigt och tittar vi på mönster från tidigare år kan vi också förvänta oss en återhämtning, säger Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2017  

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1% – 2% + 7% 34 187
Centrala Stockholm ± 0% – 1% + 6% 96 784
Stor-Stockholm – 2% – 3% + 5% 56 158
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 9% 63 539
Stor-Göteborg + 1% + 1% + 13% 45 897
Centrala Malmö ± 0% – 1% + 16% 31 581
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 16% 28 532

Statistiken baseras på försäljningen av 24 038 bostadsrätter under maj 2017 – juli 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2017 – april 2017, tolvmånaderssiffran med maj 2016 – juli 2016 och i enmånadssiffran jämförs april 2017 – juni 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juli 2017  

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 2% + 9% 2 325 000
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 6% 5 075 000
Stor-Göteborg ± 0% + 2% + 12% 4 110 000
Stor-Malmö + 1% + 5% + 11% 3 323 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 781 villor under maj 2017 – juli 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2017 – april 2017, tolvmånaderssiffran med maj 2016 – juli 2016 och i enmånadssiffran jämförs april 2017 – juni 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus 

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 642 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 121 fritidshus mellan augusti 2016 och juli 2017 . Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook