Debatt

Våga investera och agera i Vetlanda!

Årets Almedahlsvecka andas framtidstro. Nya unga och entusiastiska partiledare ses kliva in på scenen. Refererande till Gustav Fridolins artikel i SvD där han skriver ang Sveriges industripolitik och våra politiker:

”Det vore mer konstruktivt om vi politiker lyssnade mer på vad företagen faktiskt vill ha. Sveriges industri behöver långsiktiga spelregler, tillgång till utbildad arbetskraft och mer av investeringar,både privata och offentliga. Om industrin ska klara den omställning vårt samhälle står inför måste vi våga investera, tex i ny järnväg och moderna energisystem. Dessa krav är hörnstenarna i Miljöpartiets industripolitik.”Det viktiga är andan i budskapet som jag tycker vi skall ta till oss i Vetlanda. Affärslokaler som gapar tomma blir fler och fler. Käbblet i Stadshuset fortsätter som vanligt. När det gäller framtidsfrågor för Vetlanda gynnas inte debatten av att styrande och opposition gräver ner sig i sina skyttegravar. ” Gå ut bland handlare och småföretagare. Lyssna vari problemen ligger. Hitta lösningarna som passar för var och en. Vi kan ju se på stan att nuvarande agerande eller brist på agerande inte är bra.” Jag var inne i en butik häromdan och ryktesvägen kommer fler affärer att gapa tomma framåt hösten.”Jag tror att näringslivet och Vetlandaborna väntar otåligt på bra framtidsåtgärder.LARS-OLOF REINFELDTMiljöpartiet Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook