Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

VAGINACHOCK: Det kom in fel saker


Spiral sattes in av misstag, nu anmäls sjukhus.

Trots att patienten inte ville få hormonspiral insatt gjordes detta av misstag under pågående gynekologisk undersökning. Landstingsledningen Jönköpings län ska nu granskas.

Anmälan gäller en patient skulle genomgå ett tandingrepp under narkos på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I anslutning till det planerade tandingreppet planerades även för en gynekologisk undersökning med provtagning.

I patientjournalen noterades att hormonspiral rekommenderats som medicinsk behandling men att patienten önskat avstå av andra skäl. Angivna ingrepp i operationsanmälan inbegrep ”eventuell spiralinsättning” och således fanns oklarheter i dokumentationen.

”I samband med den gynekologiska undersökningen sattes spiralen ändå in, då den fanns med bland de uppdukade instrumenten. Patienten uppger att den har orsakat henne efterföljande besvär. Spiralen har senare, under narkos, tagits bort på patientens önskemål”, kommunicerar chefsläkaren Birgitta Ekstrand i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook