Ekonomi Höglandet Nyheter

VÄKTARE bevakar skolorna – alla är rädda

Allt fler skolor kameraövervakas och förses med kodlås och stängsel. Över 70 procent av kommunerna har höjt säkerheten vid sina skolor de senaste åren, visar en enkät som Dagens Samhälle gjort. På vissa skolor finns numera alltid en väktare.

Den vanligaste skyddsåtgärden är någon form av kodlås eller passerkort, som införts av 61 procent av de svarande. Knappt 40 procent säger att de satt upp övervakningskameror och en tredjedel registrerar alla besökare.

Nästan hälften av kommunerna planerar dessutom att ytterligare höja säkerheten. 20 kommuner som hittills inte vidtagit några åtgärder uppger att de kommer att göra det.

3 av 10 kommuner uppger att de anlitar väktare. I exempelvis Norrköping och Härnösand patrullerar de dagligen.

– Vi ville skapa lugn för elever och personal, och det har fungerat väldigt bra. Väktaren går runt och pratar med eleverna, säger Håkan Ölund, lokal- och säkerhetsansvarig på Härnösands gymnasium, till DS

Fem av de tio största friskoleföretagen har besvarat Dagens Samhälles enkät och samtliga uppger att de skärpt säkerheten på sina skolor. Dagens Samhälle har frågat alla kommuner och de tio största friskoleföretagen om vilka säkerhetshöjande åtgärder som har vidtagits på grund- eller gymnasieskolor under de senaste två-tre åren. 170 kommuner (60 procent) och 5 fristående skolhuvudmän har svarat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook