Nyheter

Våldtog flicka, mördade kvinna – släpps inte ur ur fängelse

Den man som 2004 mördade en kvinna och våldtog en flicka i en lägenhet i Vivalla får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt, enligt beslut i Örebro tingsrätt under måndagen.

Örebro tingsrätt har beslutat att avslå mannens ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Den idag 47-årige mannen dömdes av Göta hovrätt den 28 juli 2005 till livstids fängelse för mord och grov våldtäkt.

I dagens beslut konstaterar tingsrätten att mannen under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat delta i programverksamhet och genomgå behandling mot såväl missbruk som kriminalitet. Mannen anses i huvudsak ha skött sig väl under verkställigheten. Tingsrätten bedömer dock att det finns en risk att mannen ska återfalla i allvarlig brottslighet.

Bedömningen baseras på den riskbedömning som gjorts av Rättsmedicinalverket och tingsrätten har tagit särskild hänsyn bl.a. till att mannen saknar erfarenhet av ett liv utan missbruk och kriminalitet, det grova våld som utövats vid aktuella gärningar samt att det saknas planering för ett liv i frihet.

Med hänsyn till dessa omständigheter finner tingsrätten att det föreligger ett absolut hinder mot att tidsbestämma livstidsstraffet och avslår därför hans ansökan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook