Nyheter

Våldtog flickan i fyra år – fick straffet sänkt med två år

Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen prövar hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för upprepade grova våldtäkter mot ett barn.

En man har dömts för grov våldtäkt mot barn för att vid 25 tillfällen ha våldtagit en flicka. Våldtäkterna skedde under en fyraårsperiod. När övergreppen inleddes var flickan endast 10 år. Mannen dömdes också för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Tingsrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i åtta år, medan hovrätten för Nedre Norrland sänkte straffet till fängelse i sex år.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till åtta års fängelse.

Om en person gör sig skyldig till flera fall av grov våldtäkt mot barn är straffskalan för brottsligheten fängelse i lägst fyra år och högst fjorton år. Enligt riksåklagaren bör upprepningen av dessa allvarliga och välplanerade brott ges ett betydligt större genomslag vid bedömningen av brottens samlade straffvärde än vad hovrätten gjort. Det är, enligt riksåklagaren, inte rimligt att det lidande den tilltalade har åsamkat målsäganden genom upprepade grova våldtäkter under fyra års tid ska rendera ett fängelsestraff om endast sex år.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook