Debatt

Välkommen till möte med verkligheten! – öppet brev till arbetsmarknadsministern

”Välkommen till möte med verkligheten!”, skriver Helena Frisk, förbundsordförande för hjälporganisationen Verdandi, i ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s).

Hastigt förändrar Arbetsmarknadsdepartementet nu villkoren för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom sitt beslut att ändra reglerna för Nystartsjobb från och med den första februari 2017. Det får stora och negativa konsekvenser. Dessutom undrar vi vad som ska ske med de människor som nu riskerar att hamna i öppen arbetslöshet. För inte tror väl arbetsmarknadsministern att alla som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid efter endast två års nystartsjobb, kan konkurrera framgångsrikt på den reguljära arbetsmarknaden?

Verdandis kärnverksamhet återfinns i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. I dessa bostadsområden har klyftan till övriga landet bara ökat under lång tid.
I vår verksamhet möter vi många långtidsarbetslösa, och har därför startat arbetsintegrerande sociala företag. Ambitionen har varit att skapa nya lågtröskeljobb – en väg framåt för de som hamnat utanför arbetsmarknaden. Syftet har hela tiden varit att bidra till en bättre framtid för långtidsarbetslösa.

Det har tidigare funnits två insatser med subventionerade anställningar för långtidsarbetslösa. Det är dels Särskilt Anställningsstöd ( SAS) som hela tiden begränsats till ett år. Därefter har arbetsgivare kunnat anställa med Nystartsjobb ett år i taget under lika lång tid som den anställde har varit arbetslös. Det är de enda möjligheter som funnits till subventionerade anställningar för ASF med ambitionen att skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa.
Efter beslut om ändringarna av Nystartsjobben (förordningen 2006: 1481 ) har spelreglerna nu ändrats dramatiskt för alla verksamma inom arbetsintegrerande sociala företag. Det innebär konkret att många arbetsintegrerande sociala företag nu tvingas säga upp personal och lokaler.
Dessutom har arbetsträningen, som är tänkt att ersätta sysselsättningsfasen, inte rullat igång med full fart. Även det innebär en ekonomisk stressfaktor för ASF. Arbetsförmedlingen ger inte heller några klara besked i vilken takt arbetsträningen ska ersätta fas-3.

Vi är tacksamma för att regeringen vid ett flertal tillfällen har uttalat sin entusiasm för arbetsintegrerande sociala företag och deras samhällsnytta. Nu önskar vi att man kopplar det till en klar och tydlig politik för ASF. Vi behöver, som all annan näringsverksamhet, klara spelregler över tid för att kunna bedriva vår verksamhet.
Vad händer med alla dom som inte längre omfattas av nystartsjobb efter att de nya reglerna börjat gälla? Går de ut i öppen arbetslöshet? Kommer någon annan åtgärd? Och kommer i sådana fall regeringen vid sådana nya åtgärder att beakta de arbetsintegrerande sociala företagens behov och möjligheter att vara en positiv kraft på arbetsmarknaden? Frågorna från vår sida är många.

Därför vill vi välkomna arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till ett samtal. Vi tror oss kunna ge en tydlig bild av villkoren för arbetsintegrerande sociala företag och vill gärna föra en dialog om hur vi kan trygga verksamheten i framtiden.
Kontakta vår förbundsordförande Helena Frisk eller ombudsman Magnus Bååth, så hjälper vi till att arrangera ett möte och ett studiebesök med representanter för de arbetsintegrerande sociala företagen. Välkommen till vår verklighet!

Med vänlig hälsning:
Helena Frisk,
förbundsordförande i Verdandi

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook