Vetlanda

Var är p-vakten i Vetlanda när folk parkerar på gångbanan?


Upprördheten över parkeringsläget i Vetlanda växer. Den här gången handlar det inte om för mycket parkeringsvakter utan för lite.

Vetlandabor har varit arga på alltför nitiska p-vakter.
LÄS MER: “Jävligt trött på maktmissbruk” – till angrepp på p-vakterna i Vetlanda
Nu kommer klagomål på avsaknad av parkeringsvakter i centrum. En Vetlandabo berättar via Synpunkt Vetlanda hur bilförare parkerar på gång- och cykelbanor, inte lämnar gångare företräde och kör på gågatan Biblioteksgatan.
”Vad gäller Biblioteksgatan så planerar vi att skylta om infarterna till gå-gatorna till vägmärket gågata. Vi tror att detta kan göra det något tydligare i vad som gäller i området”, svarar Björn Wiberg, projekteringschef på tekniska kontoret.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook