Debatt Opinion

Var finns regeringens långsiktiga besöksnäringspolitik?

I regeringens budgetproposition för 2013 sänks anlagen till destinationsmarknadsföringen av Sverige i utlandet, just i en tid då besöksnäringen växer och sjösätter nya exportmogna destinationer.

Besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att öka. Varje år växer besöksnäringen och på tio år har omsättningen ökat med 76 procent och sysselsättningen med 24 procent. Att då välja att sänka marknadsföringsbidraget är ett hårt slag mot näringen och Sverige.

Besöksnäringen lanserade 2010 den nationella strategin med målet om en fördubbling till 2020. Regeringen har uttalat sitt stöd för detta och även bidragit till att utveckla nya exportdestinationer i tidigare budgetar.

Vårt krav är att anslagen permanentas till den nivå de varit under de senaste åren, 140 miljoner kronor för att succesivt ökas till de nivåer som tidigare statliga utredningar fastslagit som rimliga nivåer.

Sverige anslår efter sänkningen drygt 12 kronor per capita i destinationsmarknadsföring. Finland 16 SEK, Danmark 23 SEK och Norge 31 SEK.

Besöksnäringen har sedan 2000 vuxit i betydelse. Näringen är den enda exportnäring som bidrar med momsintäkter till staten. 2011 uppgick denna summa till över 14 miljarder kronor. Exportvärdet som vuxit med 143 procent överstiger idag det samlade exportvärdet för stål-, järn- och personbilsexporten.

Vi måste fortsätta att marknadsföra Sverige internationellt. Den ökade turismen till Sverige är resultatet av ett mycket målinriktat arbete av branschens aktörer och den politiska nivån. Vi riskerar med dagens besked att se hur våra grannländer roffar åt sig marknadsandelar på bekostnad av svenska arbetstillfällen.

Eva Östling Ollén, Visita – Svensk besöksnäring

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]
[adrotate banner=”34″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook