Var frisk – läkarna opererade två gånger ändå | Höglandsnytt
Jönköping Jönköpings län

Var frisk – läkarna opererade två gånger ändå

Opererad två gånger trots att patienten var frisk. Region Jönköpings län har nu lämnat in en anmälan om granskning till Inspektionen för vård och omsorg efter ett felaktigt provsvar.

Anmälan gäller patient med hudförändring, där felaktigt provsvar innebar att patienten fick opereras ytterligare en gång.
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan gäller en patient som opererades för en hudförändring. Första gången användes ett slags hyvlingsteknik. Den patologiska mikroskopiska undersökningen visade att hudförändringen var ett malignt melanom och därför opererades patienten en gång till. Mer av hudförändringen togs bort och även portvaktskörteln.

Efter andra operationen fick patienten mycket besvär med infektion i operationssår.
Den mikroskopiska undersökningen efter andra operationen visade att hudförändringen var godartad. En mycket omfattande eftergranskning av undersökningen efter första operationen visade att svaret var felaktigt.

”Det berodde på att det undersökta materialet var svårbedömt, på grund av den teknik som användes vid första operationen. Om undersökningen efter första operationen kunnat visa att det var en godartad förändring, hade patienten inte behövt opereras ytterligare en gång. Den patologiska undersökningen som genomfördes efter bägge operationerna var enligt rutiner och adekvata. Rutinerna för operationerna kommer ändras”, säger Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook