Nyheter Småland

Var sömnig bakom ratten – tre döda i otäck olycka

Tingsrätten i Borås har nu meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en busschaufför åtalats för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Tingsrätten har ogillat samtliga åtal. Tingsrätten har kommit fram till att det är utrett att trafikolyckan har uppkommit till följd av att föraren tappat kontrollen över bussen. Det har i sin tur berott på att hans koncentration och vaksamhet har varit nedsatt till följd av trötthet eller sömnighet.

Tingsrätten har ogillat åtalen därför att det inte är visat att föraren har insett eller borde ha insett att han var så trött eller sömnig att det fanns en risk för att han inte skulle kunna framföra bussen på ett trafiksäkert sätt. Busschauffören kan därför inte anses ha agerat straffbart oaktsamt.

Trafikolyckan inträffade den 2 april 2017 på E45 strax söder om Sveg i Härjedalen. Bussen, som tillhörde ett sydöstsmåländskt företag, hade 58 passagerare, varav 52 skolungdomar mellan 14-15 år. Tre av ungdomarna omkom och många av passagerarna fick skador.

I målet har presenterats omfattande teknisk bevisning som tagits fram inom ramen för bl.a. Statens Haverikommissions olycksplatsundersökning och Polisens brottsplatsundersökning. Tingsrätten har gått igenom bevisningen och kommit fram till att det inte har funnits några yttre omständigheter, såsom vädret, vägbanans skick, annan trafik, bussens egenskaper eller skick som kan förklara varför bussen körde av vägen. Vägens utformning bedöms dock ha bidragit till att avåkningen fick så stora konsekvenser som den fick.

Den bevisning om förarens trötthet/sömnighet som har lagts fram i målet visar att föraren bör ha varit så trött och sömning att det har funnits en risk för att han skulle somna. Föraren själv har berättat att han inte kände sig trött eller sömnig och det finns ingen bevisning i målet som ger stöd för att han har visat några sömnighets- eller trötthetstecken före avåkningen.

Föraren har hållit sig till den färdplan som hans arbetsgivare hade gjort upp för honom och som andra busschaufförer före honom hade kört enligt i 15 år. Tingsrättens slutsats har därför blivit att föraren inte kan anses ha agerat straffbart oaktsamt när han påbörjade resan enligt resplanen och inte heller under resans gång, eftersom han varken insett eller borde ha insett att han var för trött eller sömnig för att kunna framföra bussen på ett trafiksäkert sätt.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook