Hultsfred

Vårdades på sjukhus – begick självmord

Ledningen för psykiatriförvaltningen vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

Fallet gäller en man som tog sitt liv efter kortvarig inneliggande vård.
”Patienten var inte tidigare känd inom verksamheten”, säger chefläkare Charlotta Brunner i ett pressmeddelande.
En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook