Debatt Opinion

Vårdnadsbidraget blir kvar i Vetlanda

För eller emot var frågan (eller vi får se 2013) – en majoritet från oppositionen beslutade ”att begreppet valfrihet ska hävdas”. Fem moderater, om alla var närvarande – är inte längre för valfrihet – är det så? Var står centern när det gäller valfriheten – har man bytt fot med anpassningar för att kunna regera ihop med S?
 
En person jag talat med i dag, närvarande vid beslut – från nya maktblocket uttalade:
”All heder åt Carina Bardh och Michael Peterson, – båda moderater – som fortfarande är för valfrihet och för att de gav stöd till vårdnadsbidraget i gårdagens kommunfullmäktigemöte”.
När voteringslistan blir tillgänglig och uppgifter finns om vilka moderater och centerpartister som är emot valfrihet i barnomsorgen, – bör information lyftas till allmänheten om hur man nu bryter upp från en grundläggande ideologi och följer i spåren efter S, – där M och C syns allt oftare bli förpassade till att styra i underläge, trots maktblockstillhörighet.
Ekonomistyrning är inte längre M och C styrka, den har blivit svagare efter samverkan med S.
Jack Andreén, Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook