Debatt

”Varför så bråttom?”


”Varför har regeringen så bråttom med att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga?”, undrar Vetlandapolitikern och riksdagsledamoten Helena Bouveng (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Den rödgröna regeringen tänker nu ta krafttag mot arbetslösheten. Det gör de genom att fördyra att anställa en person som väljer att jobba efter 65, försämra i Rut- och Rotreformerna, trappa av jobbskatteavdraget och för säkerhets skull också fördubbla arbetsgivaravgiften för unga.

Alliansen halverade arbetsgivaravgiften för unga i syfte att minska arbetslösheten just bland unga då detta är en grupp som emellanåt står långt bort från arbetsmarknaden, inte minst de som inte har någon högre utbildning eller något CV att visa upp.

Angående fördubblingen av arbetsgivaravgifterna för unga väljer regeringen att genomföra reformen utan att en riktig utvärdering har gjorts. Finansministern hänvisar ofta till den forskning som Forskningsinstitutet IFAU har gjort som visar att reformen inte i alla delar gav den effekt som efterfrågades. Den säger också att för att få verklig effekt borde sänkningen varit större. Den rödgröna regeringen gör precis tvärtemot.

Regeringen hänvisar ofta till den första slutsatsen som IFAU kommit fram till, det vill säga sämre utfall än förväntat. Vad man inte säger är att man i sin utvärdering endast tittat på perioden mellan 2007-2010, men det är först efter detta som ungdomars andel av arbetsmarknaden faktiskt har ökat, eftersom den andra sänkningen som Alliansregeringen genomförde gjordes först 2009. Man avstår helt enkelt från att utvärdera större delen av den period där man förväntat sig att se resultat. Varför har regeringen så bråttom med att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga?

Tittar vi på exempelvis handeln är det en bransch som sysselsätter nästan 500 000 människor. Cirka trettio procent av dem är ungdomar. Den samlade kostnaden för branschen till följd av höjningen av arbetsgivaravgifterna, som är tänkt i två steg, är 3,5 miljarder kronor eller ca 30 000 för varje ungdom. Kostnadsökningar som är så stora att varannan handlare uppger att de planerar att se över sin bemanning, antingen genom att säga upp personal eller att inte nyanställa.

Sverige behöver fler unga i jobb, inte färre.

Helena Bouveng (m)
Riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook