Höglandet

Varning – cancergift upptäckt på vårdcentralen


Landstinget i Kalmar län har upptäckt äldre PCB-föroreningar i samband med ett planerat bygge vid vårdcentralen i Vimmerby.

Vid en miljöinventering vid Vimmerby hälsocentral, där det planeras nya lokaler för Folktandvården, upptäckte landstinget äldre PCB-föroreningar (polyklorerade bifenyler) i den utvändiga mjukfogen på fasaden på fastigheten som är från 1960-talet.

Vid en kompletterande markundersökning påträffades även förekomst av PCB i marken nedanför fasaden.
Under våren ska beslut tas om vad som ska göras åt föroreningarna.
PCB är cancerframkallande och kan orsaka beteendestörningar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook