Vetlanda

VARNING: De kontrollerar träden i Vetlanda

Nu ska träden i Vetlanda inventeras. Under 2017 kommer företrädare för Naturskyddsföreningen att kartlägga skyddsvärda träd runt om i kommunen. Träden märks sedan ut på en karta som betalas av skattebetalarna och tillgängliggörs hos länsstyrelsen.

Inga träd mäts in på tomtmark utan markägarens kännedom, försäkrar Marielle Gustafsson, handläggare på landenheten på länsstyrelsen i Jönköpings län, i ett nyhetsmeddelande.

Inventeringen i Jönköpings län har pågått sedan år 2006 och hittills har cirka 140 000 träd inventerats. Med skyddsvärda träd avses jätteträd, hamlade (beskurna) träd, träd med håligheter, döda träd, mycket gamla träd och alléträd.

Många sällsynta svamp-, växt- och djurarter har sina habitat i skyddsvärda träd.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook