VARNING: De tänker ta barnen ifrån dig | Höglandsnytt
Höglandet

VARNING: De tänker ta barnen ifrån dig

Regeringen har nu beslutat att gå vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Ungefär 2 % av alla sexåringar deltar idag inte i någon verksamhet. De går inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. Det motsvarar ca 2000 barn årligen.

”Det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (mp) i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook