Höglandet

VARNING för inomhusluften – svenskar gör inget åt det

En färsk undersökning visar att svenskarna grovt underskattar luftföroreningarnas skadeverkningar på folkhälsan i Sverige. Det är dessutom väldigt få som gör något aktivt för att minska luftföroreningarnas skadeverkningar.

I undersökningen, som opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov har gjort på uppdrag av luftreningsföretaget Artex, är det tydligt att svenskarna inte har kännedom om hur stor påverkan luftföroreningar har på folkhälsan i Sverige. Totalt intervjuades 1 002 personer från 18 år och uppåt.

Av de svarande är det 11 procent som tror att luftföroreningar är den enskilt största hälsorisken. Istället svarar mer än hälften (53 procent) att det är dåligt vatten som orsakar flest skador, sjukdomar och dödsfall följt av rökning (16 procent). Fyra procent av de tillfrågade svarar att de inte vet.

På frågan hur många personer som årligen dör i förtid av sjukdomar orsakade av luftföroreningar i Sverige svarar 17 procent 100 personer, 22 procent 500 personer och 20 procent 1 500 personer. En stor andel (22 procent) svarar att de inte vet. Det betyder att 18 procent tror att 5 000 personer eller fler dör varje år i Sverige till följd av sjukdomar orsakade av luftföroreningar.

– Det innebär att svenskarna tror att antalet personer som dör till följd av luftföroreningar ligger på ungefär samma nivå som antalet dödade i trafiken i Sverige, det vill säga i genomsnitt 263 personer per år under de senaste åren, säger Mats Rydsund, VD på Artex i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar dock att svenskarna har koll på att inomhusluften är sämre än luften utomhus då 76 procent svarar nej på frågan om de tror att luftkvaliteten är bättre inomhus. Trots det är det väldigt få som aktivt gör något för att förbättra luftkvaliteten i sin bostad.

– Så många som 21 procent svara att det inte gör någonting trots att vädring fanns med som svarsalternativ. Totalt 55 procent svarar att de vädrar då och då alternativt ofta. Bara 24 procent svarar att de har någon form av luftreningen hemma, säger Rydsund.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook