Höglandet Vetlanda

VARNING för tunna isar – ett livsfarligt vårtecken

Issäkerhetsrådet vill med anledning av vårens intåg varna för vårisarna. Extra försiktighet och stor is-vana krävs för att beträda isarna.

Nyligen drunknade tre personer i Vetlanda kommun efter att de varit ute på isen på en sjö och det brukar dö åtminstone en person årligen på Höglandet i isolyckor
LÄS MER: Alla tre döda i drunkningsolyckan i Vetlanda kommun

Framåt vårkanten står solen allt högre och värmer isen på djupet. På vintern när solen står lägre reflekteras det mesta av energin bort och dess inverkan på isen är liten. I mitten på mars börjar solens instrålning i isen göra sig påmind samtidigt som dagstemperaturen stiger. Isarna i åtminstone södra halvan av Sverige blir då extra luriga.

När det gäller vårisar är det inte längre relevant att tala om istjocklek, en tjock och till synes stabil is kan snabbt förvandlas till en ej bärande massa av fritt flytande iskristaller. En is som på morgonen verkar hård, tjock och inbjudande kan några timmar senare vara livsfarlig beroende på solens påverkan.

TIPS för vårisar:

Kunskap innebär grundläggande kunskaper om isens egenskaper, typiskt svaga ställen samt att förstå hur isens hållfasthet förändras med skiftande väderförhållanden. Kunskap får du om du ansluter dig till en förening, t.ex. Sportfiskarna eller Friluftsfrämjandet.

Utrustningen ska bestå av ispik eller annat redskap för att prova isens hållfasthet, isdubbar, livlina, ryggsäck med torra kläder eller annan form av flythjälp. Telefon i vattentätt fodral är viktigt för att kunna larma vid olycka. Använd ispiken flitigt.

Sällskap måste man ha på is. Om man plurrar är sannolikheten att man tar sig upp på egen hand mycket mindre än man tror. Särskilt om man är lite äldre. Då tryter orken lätt. Med sällskap som har rätt utrustning ökar chansen rejält att man kommer upp ur vaken och om nödvändigt snabbt kan få iväg ett larm.

Issäkerhetsrådet består av följande organisationer:
Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssälskapet, Skridskonätet, Sportfiskarna, Örnsköldsviks kommun och Stockholm Stad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook