Debatt

Varning – jobba inte på semestern!

”Släpp jobbet på semestern”, uppmanar nu Inger Rutensköld, regionchef för fackorganisationen Unionen i Småland, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Jobbar du på semestern? Unionens nya undersökning visar att omkring hälften av tjänstemännen i privat sektor besvarar mejl och samtal under sommarledigheten. Arbetsgivarna måste ta ansvar för de anställdas arbetsmiljö och skapa tydlighet kring var gränsen går mellan arbete och fritid.

Unionens senaste undersökning om tjänstemännens tillgänglighet under semestern visar att hälften är tillgängliga på semestern och lika många skulle vilja slippa det. Drygt en av fyra känner att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av och lika många upplever att de får negativa kommentarer från vänner och familj om de är tillgängliga under semestern.

Arbetsgivarna har ett ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Trots det är det bara en av tre tjänstemän som uppger att arbetsplatsen har regler för när man kan logga ut från jobbmejl och telefon.

Tillgänglighet efter arbetstid är en kulturfråga på arbetsplatsen som skapas genom arbetsgivarens, medarbetarnas och den enskilde tjänstemannens handlingar och förväntningar. Det betyder att det krävs ständiga diskussioner för att se de strukturer och regler som kan hindra de anställda från att få en bra balans mellan arbete och fritid.

För att man ska orka vara produktiv på jobbet måste det också finnas möjlighet till en ostörd och sammanhängande fritid. Vi har alla ett ansvar för att sätta gränser men ansvaret är i första hand arbetsgivarens. Som det står i Arbetsmiljölagen: ”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall”.

När jobbet alltid är närvarande är det är svårt att sätta gränser. Vem bestämmer när man kan stänga av mobilsynken och prata in ett frånvaromeddelande i jobbmobilen? Vilka förväntningar har min chef, kunder och kollegor? Otydligheten riskerar att skapa stress på arbetsplatserna och i familjerna.

Hur många företag i Småland har mejl- och mobilregler för sina anställda? Och hur många är beredda att skapa sådana? Hör av er till oss på Unionen så hjälper vi er. Unna era anställda att koppla av i sommar.

Inger Rutensköld
Regionchef
Unionen Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook