VARNING – Kommunen är ute efter pengarna du tjänade för två år sedan | Höglandsnytt
Ekonomi Toppnyheter Ydre

VARNING – Kommunen är ute efter pengarna du tjänade för två år sedan


Ydre kommun nu en kontroll av avgifter till barnomsorgen som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs sedan med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats, kommer en justering att ske. Om för låg avgift betalats skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om föräldrarna betalat för hög avgift görs en utbetalning.

Utbetalningar och krav kommer att regleras under hösten 2017. Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Kommunstyrelsen tog beslut i september om att tillämpa avgiftskontroll.

”Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats”, Säger Charlotte Gremar Engdahl, skolchef i Ydre Kommun i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook