Jönköping

VARNING: Långa köer i flera månader p g a vägarbete


Trafikverket varnar nu för köer och längre restider när en bro ska renoveras i ca ett halvt år.

Bron över Röttleån på E4 söder om Gränna kommer att renoveras mellan maj och oktober 2018 och vägen stängs av. Under avstängningen kommer bron bland annat att få nya kantbalkar och räcken och ny beläggning.

Under hela arbetsperioden, från maj till oktober, kommer den norrgående trafiken att ledas om in i ett av de södergående körfälten.

Räkna med att din resa kan ta något längre tid. Under rusningstid är det stor risk för köbildning, varnar nu Trafikverket.
Arbetet med bron i södergående riktning kommer att utföras under 2019.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook