Nyheter

VARNING – Ny typ av mygga har spridit sig till Sverige

I slutet av november hittade myggforskare Anders Lindström, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) övervintrande myggor i en källare i Bohuslän. Det visade sig vara en mygga som normalt hittas betydligt längre söderut, i Centraleuropa.

Myggan är inte känd för att sprida smittämnen och har ännu inget svenskt namn. Det är den femtioförsta påträffade stickmyggan totalt i Sverige.

För att bekräfta misstankarna om vilken art det var togs ett dna-prov från en av de insamlade myggorna. Myggans dna-sekvens jämfördes med sekvenser från andra mygg, och visade 100-procentig överensstämmelse med just Culiseta glaphyroptera.

Myggan har sin huvudsakliga utbredning i Centraleuropa där den vanligen förekommer i bergstrakter.

– Den verkar föredra små steniga pölar och dammar i klippor, gärna med förmultnande löv på botten, och just den miljön hittar man ju också i Bohuslän. Vi misstänker att den har funnits här en längre tid och bara är förbisedd. Vi tror inte att den skulle ha kommit hit nyligen som ett svar på klimatförändringarna, säger Anders Lindström i ett pressmeddelande.

Under december skickades det också in en mygga för artbestämning från Anticimex Boråskontor. Myggan visade sig tillhöra arten Culex quinquefasciatus, en art som är känd för att kunna sprida många sorters virus. Det finns för närvarande ingen risk för att den här arten skulle kunna etablera sig i Sverige, men detta exempel visar hur enkelt de här myggorna kan färdas mellan kontinenter, meddelar SVA.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook