Höglandet

VARNING – snart finns inga lärare kvar

Risken är stor att flera områden i Sverige om några år helt saknar behöriga lärare i centrala ämnen, varnar nu Lärarnas Riksförbund genom sin tidning Skolvärlden.

Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer att öka dramatiskt, visar tidningen Skolvärldens granskning av Sveriges 158 523 legitimerade grund- och gymnasielärare.

Skolvärlden har kartlagt bland annat ålder, bostadsort och ämnesbehörighet hos samtliga 158 523 personer med en svensk grund- eller gymnasielärarlegitimation.

Tidningen har jämfört antalet äldre lärare (60–67 år) med antalet yngre (25–32 år) och utgått ifrån att de båda grupperna bör vara ungefär lika stora för att inte lärarkrisen ska förvärras, även om den yngre gruppen egentligen borde vara större med tanke på de växande elevkullarna.

Några exempel från granskningen:  

  •  I Norrbottens län är bristen på unga grundskolelärare (om de båda grupperna ska vara lika stora) 83 procent, bland gymnasielärare är den 80 procent.
  •   I Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län är bristen ungefär lika stor.
  •   Minst skillnad mellan de båda grupperna är det i Örebro, Västmanlands och Västra Götalands län (grundskolan) och Örebro, Uppsala och Kronobergs län (gymnasieskolan). Dock handlar det fortfarande om mycket stora skillnader.
  •   I 45 procent av Sveriges kommuner bor det färre än tio unga legitimerade grundskolelärare. I många inga alls.
  •   583 lärare i åldern 60–67 år är behöriga att undervisa i franska i grundskolan. Motsvarande antal i åldern 25–32 är 89 stycken. Det innebär en brist på 85 procent om grupperna ska vara lika stora. På liknande sätt ser det ut i ämnen som tyska, bild och engelska.
  •   Bland legitimerade gymnasielärare är skillnaderna mellan yngre och äldre lärare ännu större. I maj i år fanns det exempelvis 150 gymnasielärare i gruppen 60–67 år som var behöriga att undervisa i juridik. I gruppen 25–32 år var antalet fyra, det vill säga en skillnad på 97 procent.
  •   I företagsekonomi var skillnaden 91 procent, i kemi 87 procent och i teknik 80 procent.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook