Sävsjö

VARNING! Stinkande dricksvatten i Sävsjö


Ajdå, organismer i dricksvattnet i Sävsjö.

På grund av förhöjda halter av mikroorganismer i delar av ledningsnätet i Sävsjö ökar nu kommunala energibolaget Njudung Energi doseringen av klor till dricksvattnet från Sävsjö Vattenverk.

Detta innebär tydlig smak och lukt av klor men NE bedyrar att vattnet inte är hälsofarligt eftersom klorhalten fortfarande ligger en bra bit under gränsvärdet.

Orsaken till den ökade klorhalten är en ökning i antal mikroorganismer i delar av ledningsnätet där vattnet står stilla i längre perioder på grund av låg förbrukning.

I samband med en ökad klorhalt i vattnet kan beläggning på våra vattenrör lossna, vilket på sina ställen kan medföra en missfärgning av vattnet. Detta är inte heller farligt, enligt NE.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook