Debatt

VARNING: Stoppa cancermedlen i trädgården

”Nu när sommaren är här och växtsäsongen startar, så börjar också ogräset att växa. Men eftersom populära ogräsmedel som innehåller glyfosat (exempelvis RoundUp) är giftiga, och det inte heller kan uteslutas att ämnet är cancerframkallande, så anser vi att dessa medel inte ska användas av andra än professionella användare och inte annat än i undantagsfall när det inte finns andra alternativ”, skriver Michael Wallin (mp) och Mihai Banica (mp) från Distrikt Jönköpings läns vattenkampanj, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Professionella användare är utbildade i hanteringen av alla slags växtskyddsmedel enligt de krav som finns för användare av medlen.
Rester av glyfosat hotar att hamna i grundvattnet eller i sjöar och vattendrag vid oförsiktig eller felaktig användning, och det är inte bara giftigt för växter utan också för vattenlevande organismer. Därmed riskerar glyfosat att förstöra den biologiska mångfalden om det sprids på fel sätt. Särskilt stor är risken att det hamnar i vattnet när det används på grusgångar eller
hårdgjorda ytor. Det är inte tillåtet för professionella användare att använda glyfosat på den typen av ytor.

Vid provtagningar på fem utvalda platser i landet, där man mäter halten av gifter i vattnet, så har man konstaterat att glyfosat är det tredje vanligaste förekommande giftet i vattnet på mätplatserna. Dessutom innehåller en del glyfosatpreparat ett annat giftigt ämne som heter talgamin. Talgamin är nu förbjudet att använda i EU sedan 1 augusti 2016 på grund av att ämnet
är dödligt giftigt för bl.a. embryon till vattenlevande organismer och groddjur.

Osäkerheten kring de effekter som glyfosatpreparat har på miljön och hälsan har medfört att EU under juni 2017 kommer att besluta om preparat med glyfosat ska få användas överhuvudtaget. Tyskland och Frankrike är redan nu förespråkare för ett totalförbud för glyfosatprodukter. Många kommuner i länet – kanske alla – använder överhuvudtaget inte glyfosat i den kommunala gatu- och parkverksamheten, utan man använder istället ogräsättika och ibland också brännare för att ta bort ogräs på gångar och trottoarer.

En risk med att använda glyfosatprodukter, som RoundUp, inne i samhällen är att det kan föras ut i sjöar och vattendrag via dagvattensystemet. Det enda tillfälle som kommuner (och Trafikverket) använder glyfosat är när jättebjörnlokor ska utrotas, men då är också personalen utbildad och vidtar skyddsåtgärder.

Det är bra att kommunerna går före som goda föredömen.
Eftersom vi alla har ett eget ansvar för att värna vårt vatten är det viktigt att vi skyddar vattentäkter och grundvatten – inte minst i dessa dagar när grundvattennivåerna och vattenstånden i våra sjöar är låga. Vi uppmanar alla att inte använda glyfosatprodukter och andra giftiga preparat som skadar miljön och hälsan, utan använd istället miljövänliga produkter,
exempelvis ogräsättika. Vi vill se ett förbud mot privat användning av alla produkter som innehåller glyfosat.

Michael Wallin och
Mihai Banica
(MP) Distrikt Jönköpings läns vattenkampanj

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook